Algemene Voorwaarden

 • Artikel 1: Toepasselijkheid
 • Artikel 2: Contactgegevens
 • Artikel 3: Overeenkomst, Prijs & Betaling
 • Artikel 4: Levering
 • Artikel 5: Getrouwe reproductie en levensduur
 • Artikel 6: Bedenktijd & Herroepingsrecht
 • Artikel 7: Privacy
 • Artikel 8: Klachtenregeling
 • Artikel 9: Toepasselijk recht & bevoegde rechter
 • Artikel 10: Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 • Dit zijn de algemene voorwaarden van Confirm clothing B.V.. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst via de website van Confirm clothing B.V.
 • Door het plaatsen van een bestelling gaat u uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de door u geplaatste bestelling en verklaart u op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.

ARTIKEL 2: CONTACTGEGEVENS CONFIRM CLOTHING  B.V

Naam: Confirm clothing B.V. – Confirm.nl
Afleveradres voor het retourneren van producten: Brucknerlaan 10, 5011DM Tilburg, Nederland
E-mailadres: support@Confirm.nl
KvK-nummer: 67635040
BTW-nummer: NL857101961B01

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST, PRIJS & BETALING

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer u een bestelling plaatst via de website, en Confirm clothing B.V. heeft u een bevestiging van uw bestelling per e-mail gestuurd.
 2. Confirm clothing B.V. behoudt zich het recht voor om uw bestelling niet te accepteren als:
  • De door u ingevoerde informatie niet juist of niet volledig is en indien Confirm clothing B.V.  twijfelt aan de juistheid van deze informatie;
  • U heeft de levering van een eerdere bestelling niet geaccepteerd en/of u heeft een eerdere bestelling niet afgehaald;
  • Het door u opgegeven afleveradres bevindt zich in een land waar Confirm clothing B.V. niet levert.
 3. Confirm clothing B.V. zal u zo snel mogelijk op de hoogte brengen indien zij uw bestelling niet aanvaardt.
 4. De prijs die op de website wordt vermeld op het moment van betaling is een totale prijs van alle producten, inclusief verzendkosten en belastingen die van toepassing zijn in de Europese Unie.
 5. Om uw bestelling te betalen, kunt u kiezen voor een van de betalingsopties die Confirm clothing B.V. aanbied.
 6. Bestellingen die buiten de Europese Unie worden geleverd, kunnen onderhevig zijn aan extra toeslagen en/of belastingen. Deze toeslagen en/of belastingen worden uitdrukkelijk niet verrekend in de in lid 2 van dit artikel genoemde totaalprijs. Eventuele extra kosten op basis van deze toeslagen en/of belastingen zijn voor uw rekening en risico.
 7. Confirm clothing B.V. kan niet aan een aanbod op haar website worden gehouden indien u redelijkerwijs kunt begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat, zoals een ongewoon lage prijs. Wij verzoeken u contact op te nemen met Confirm clothing B.V. als u twijfelt over de juistheid van een aanbieding.

ARTIKEL 4: LEVERING

 1. Confirm clothing B.V. zal zijn uiterste best doen om uw bestelling zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de datum van aankoop, te verwerken en te leveren. De leveringsdata aangegeven op de website van Confirm clothing B.V. zijn gebaseerd op omstandigheden die Confirm clothing B.V. kent. op het moment van het sluiten van de overeenkomst en kan onderhevig zijn aan wijzigingen als gevolg van externe factoren, zoals de gekozen betaalmethode, de wijze van transport en interne beschikbaarheid. De leveringsdata kunnen ook worden gewijzigd als u wijzigingen aanbrengt in uw bestelling.
 2. U bent verplicht al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van u verwacht mag worden om Confirm clothing B.V. in staat te stellen. om uw bestelling op tijd te leveren. Indien u niet meewerkt zoals omschreven in dit artikel 4 lid 2, Confirm clothing B.V. behoudt zich het recht voor de producten niet te leveren.
 3. Uw bestelling wordt afgeleverd op het afleveradres of afhaalpunt dat u op de website van Confirm clothing B.V. heeft aangegeven. 

ARTIKEL 5: GETROUWE REPRODUCTIE & LEVENSDUUR

 1. Confirm clothing B.V. zal haar uiterste best doen om de producten zo getrouw mogelijk te reproduceren op haar website. Als u van mening bent dat het door u bestelde product niet overeenkomt met de reproductie op de website – op het moment dat het product wordt besteld – kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht. Artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden beschrijft hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht.
 2. De levensduur van de door Confirm clothing B.V. aangeboden producten. op haar website afhankelijk is van het materiaal van het product en de manier waarop en de intensiteit waarmee u het product gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de producten hun langste levensduur en hoogste kwaliteit behouden, is het belangrijk om de instructies en wasinstructies in acht te nemen.

ARTIKEL 6: BEDENKTIJD & HERROEPINGSRECHT

 1. Als u de overeenkomst wilt intrekken, kunt u dit op alle mogelijke manieren doen. U bent vrij om dit modelformulier te gebruiken  en naar ons terug te sturen. Voor uw gemak kunt u ook inloggen om uw retour te registreren. Stuur de artikelen zo snel mogelijk terug, maar binnen 14 dagen vanaf de dag nadat je het herroepingsrecht hebt uitgeoefend. Het product of de producten in kwestie kunnen worden verzonden naar het adres voor het retourneren van producten vermeld in artikel 2.
 2. U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Dit betekent dat alle artikelen worden geretourneerd in dezelfde staat waarin ze zich bevonden bij uw ontvangst; de items mogen niet zijn beschadigd, bevuild, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan om het item te passen) en eventuele labels of tags moeten intact zijn.
 3. Als een product in aanmerking komt voor een terugbetaling, Confirm clothing B.V.   zal het voor het product betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het betreffende product terugbetalen op het door u gebruikte bankrekeningnummer.
 1. Wij betalen je het volledige aankoopbedrag inclusief eventuele standaard verzendkosten voor de heenzending zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven van de overeenkomst af te zien, terug.
 1. Voor volledige terugbetaling is het van belang dat je het product altijd ongedragen terugstuurt in de originele staat met bijbehorende labels, tags en dergelijke. U mag de producten uiteraard wel passen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Uw terugbetaling wordt uitgevoerd via de oorspronkelijke betaalmethode die is gebruikt bij het plaatsen van de bestelling.
 2. Het herroepingsrecht wordt niet beperkt door de retour-/ruilvereisten die u via de website kunt raadplegen: https://Confirm clothing B.V./pages/ verzenden-retourneren. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende soorten overeenkomsten:
  • Afspraken voor de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

ARTIKEL 7: PRIVACY

 1. Confirm clothing B.V. neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij de omgang met uw gegevens. U kunt onze https://Confirm.nl/pages/privacy-policy

ARTIKEL 8: KLACHTENREGELING

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om het bestel- en leveringsproces zonder problemen te laten verlopen. Mocht u toch een klacht hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals vermeld in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden.
 2. Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER

 1. Deze Algemene Voorwaarden en de tussen Confirm clothing B.V. gesloten overeenkomst(en). en u zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
 2. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd in het geval dat een geschil niet in der minne kan worden geschikt.

ARTIKEL 10: WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Confirm clothing B.V. kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien de gewijzigde versie op de website van Confirm clothing B.V. is gepubliceerd. Wij verwachten dat u de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadpleegt bij de aankoop van producten op de website.